Support

Service / RMA

RMA – Return Material Authorization

Varor som av olika anledningar skall returneras till Westcon måste alltid föregås av en RMA-ansökan. Dokumentet "RMA request" fylls i av återförsäljaren och bifogas i ett e-mail till rma@westcon.se

Er RMA-ansökan behandlas sedan av Westcons RMA-avdelning. Om en RMA-ansökan godkänns så genereras ett RMA-nummer och därefter erhålls information om hur och vart varan skall returneras.

Ett RMA-nummer har en giltighetstid på 30 dagar. Detta innebär att varan måste ha anlänt till den adress som Westcon anger inom denna tidsram, i annat fall blir RMA-numret ogiltigt och ny RMA-ansökan måste göras.

Orsaker till att returnera en vara:

  • att en vara utanför garantitiden har gått sönder och behöver repareras.
  • att en vara innanför garanti har gått sönder och behöver repareras.
  • att Partnern har gjort en felbeställning.
  • att fel vara har levererats.
  • att en varan som levererats var sönder vid leverans.


Utryck och förkortningar i samband med RMA:

Warranty
Westcon har i regel 1 års garanti på sålda varor, räknat från fakturadatum, men variationer kan förekomma från tillverkare till tillverkare.

COM (Commercial Return)
Om en vara har blivit felaktigt beställd eller fel vara har levererats betraktas den som en COM.

DOA (Dead On Arrival)
Om en vara levererats och går sönder inom en viss tidsperiod kan denna vara förklaras som DOA. Tidsperioden som en trasig vara betraktas som DOA skiljer sig från tillverkare till tillverkare.

För mer information angående Returer se "Terms and conditions of sale".