Support

Swedish Support

Svenska användarmanualer gällande telefonerna till Avaya IP office finns nedan att ladda hem. Manualerna är baserade på engelska manualerna version 3.2.

Mer

Service / RMA

Varor som av olika anledningar skall returneras till Westcon måste alltid föregås av en RMA-ansökan. Dokumentet "RMA request" fylls i av återförsäljaren och bifogas i ett e-mail till rma@westcon.se

Mer

AVS - License request

Here you can request your Avaya IP Office license with your Westcon Order number

Mer

Order Process Guides

We want to make ordering at Westcon as easy as possible. We have created some step-by-step guides on how to place an order at Westcon as correclty as possible.

Mer

E-Commerce (Compass)

Compass is Westcon's complete suite of e-business tools and online services. In order to have access to Compass, you must have a login name and password. If you don't have access, you can register to become a member.

Mer