Översikt

Välkommen till Westcon Nordic

Westcon UCC är en division inom Westcon Group, en global B2B distributör av kommunikationsprodukter från marknadsledande tillverkare som Avaya, Polycom, Extreme och Cisco. Genom ett brett produktsortiment, hög kunskapsnivå och en mängd säljverktyg och tjänster ger vi våra återförsäljare i Skandinavien möjligheten att bli framgångsrika, genom att ge dem förutsättningarna för att kunna erbjuda heltäckande lösningar som effektiviserar deras kunders kommunikation. Westcon's lösningar omfattar produkter inom områden som nätverk, telefoni, säkerhet, mobilitet och video.

Om ditt företag har behov att kommunicera med kunder, leverantörer och/eller medarbetare så har Westcon lösningarna för just dig!


Historia

Fram till 1988 var marknaden för företagstelefoni helt reglerad. Som kund hade man bara ett val när man skulle köpa telefonväxel – Televerket. Men 1989 avreglerades denna marknad och vi, då som en del av Doro koncernen, var ett av de första bolagen som kunde erbjuda ett alternativ till Televerkets monopol. Genom attraktiva priser, design och ökad funktionalitet etablerade vi oss ganska snabbt som en av Skandinaviens största distributörer av telefonväxlar.

Under 1990-talet utvecklades marknaden för telefonväxlar snabbt. Nya distributörer kom till, nya funktioner som digitala linjer, röstbrevlådor och datorstödd telefoni utvecklades samt nya tillverkare etablerades i Skandinavien. Men den stora händelsen var trots allt Millennieskiftet som tvingade många företag, som valt växlar av annat fabrikat än våra, att byta till nya telefonväxlar för att vara säkra på att företagstelefonin även skulle fungera efter den 31/12 1999. Vi erbjöd Y2K säkra lösningar och tog tidigt en ledande ställning när det gällde den senaste tekniken vilket gjorde att vi stärkte vår marknadsställning dramatiskt under denna period.

I slutet på 1990-talet och början på 2000-talet började efterfrågan på integration mellan telefoni och data att efterfrågas allt mer. Först genom att i större utsträckning använda PCn för sin telefoni men senare även för att integrera geografiskt skilda kontor med varandra och genom att effektivisera infrastrukturen. Vi låg här i framkant med produkter och kompetens som var anpassade efter kundernas behov och med ett fokus på lösningar snarare än produkter.

I takt med att telekommarknaden under början av 2000-talet blev allt mer standardiserad och avreglerad så blev också produkterna och försäljningen allt mer internationell. Som en direkt följd av detta förvärvades vi 2002 av den globala tele- och nätverksdistributören Westcon Group. Detta gav oss inte bara en större marknad och en bättre produktförsörjning utan gav oss även tillgång till de nu allt viktigare nätverks-, mobilitets- och säkerhetsprodukterna. Genom att nu vara en del av denna globala koncern har vi utvecklats till en modern speciallistdistributör av företagskommunikation baserat på IP där telefoni fortfarande är viktigt men bara en av alla de affärsmöjligheter som våra partners idag har.